OVER TWIZTUR

Goed voorbereid en met voelbare steun jouw persoonlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en het welzijn van ouderen brengt voldoening, maakt je sterk, trots en zelfverzekerd. Twiztur helpt daarbij.


Twiztur heeft een eigen kijk op leren en ontwikkelen. Wij hebben een vernieuwend programma ontwikkeld in antwoord op  de feedback die wij de afgelopen jaren kregen tijdens ons werk in de zorg. Daarbij staat de ontwikkeling van de medewerkers en de groei van het team centraal. 


Naast coaching en begeleiding bieden wij  interactieve trainingen en workshops . Deze kunnen in combinatie met het programma worden ingezet, of als zelfstandige training en naar behoefte worden gecombineerd.  Het Twiztur programma en een aantal van de  trainingsmodules sluiten aan op lopende subsidieprogramma’s.  

Schakel ons in als je teambuilding wilt, bijscholing, training of vernieuwing. In deze tijd is het niet te voorspellen hoe u tot het meest optimale team komt. De omstandigheden in de zorg veranderen snel en alles draait om flexibiliteit - op de werkvloer en in het nu.

Met de zorgvisie als paraplu leren wij de teams te doen waar zij goed in zijn; ideeën en verbeteringen implementeren, vanuit gezamenlijke keuzes, verantwoordelijkheid en hun cruciale kennis van de werkvloer.

 

Ons team bestaat uit  acht trainers, twee acteurs en een aantal leercoaches allen met hun eigen specialiteit.

Wij richten ons op zorg- en ondersteunende teams, management en middenkader werkzaam in  woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, verpleeghuizen en de thuiszorg. 

 

Interactieve trainingen, leermodules en workshops voormedewerkers in de zorg

MISSIE EN DRIJFVEREN


Missie
Positief bijdragen aan de kwaliteit van: zorg, leven, werk, team en organisatie. De kracht en eigen mogelijkheden van het team als collectief zichtbaar maken. 

Drijfveren

  • Belevings- en persoonsgericht werken en zorgen
  • Medewerkers binden, boeien en vooral laten bloeien
  • Het doorbreken van patronen en het ontwikkelen van nieuw gedrag
  • Bijdragen aan de realisatie van goede zorg met aandacht en begrip voor de mens achter de ziekte en/of de ouderdom
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van medewerker en teams met erkenning  en herkenning van elkaars kwaliteiten