TRAININGEN EN WORKSHOPS


1. Twiztur het programma


Bouwen aan een topteam en invloed hebben op de uitstroom? Met ons doeltreffende en toekomstbestendige programma maken we daar werk van. Bij Twiztur staat de ontwikkeling van teams centraal. Leren, ontwikkelen, tot bloei komen en teams in hun kracht zetten is het doel. Uiteraard met een stip aan de horizon en de zorgvisie als paraplu. Op de werkvloer in 8 stappen, waaronder creatieve en narratieve samenwerkingsopdrachten, gaan we aan de slag. Speciaal ontwikkeld voor (zorg)-teams in woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Voor het management en de ondersteunende diensten is een aangepaste versie beschikbaar.

2. Kleinschalige verpleeghuiszorg


Werken in een kleinschalige woonvorm is anders dan op een afdeling. Je werkt in een klein multi-diciplinair team dat vaak in wisseldiensten werkt. Dat veroorzaakt soms een spanningsveld. Je zou kunnen ervaren dat je er alleen voor staat, hoe hou je feeling met je collega's en stel je prioriteiten. Ook is een goed geformuleerde overdracht belangrijk en helpend in dit proces. Met deze training behandelen wij alle stappen en bieden praktijkgerichte handvatten om jouw werk binnen en met je team optimaal en met plezier uit te voeren.

3. Communnicatie en samenwerking


Trainingen en workshops gericht op persoonlijk leiderschap, kwaliteit, communicatievaardig-heden, communicatiestijlen en modellen, gespreks- en luisterentechieken en hoe die binnen je team en de organisatie effectief en situationeel toe te passen. Samenwerken binnen teams, oplossingsgericht samenwerken en bijdragen aan de teameffectiviteit.

4. Dementie trainingen


Een menukaart aan compacte modules die naar behoefte met elkaar kunnen worden gecombineerd.  Bestemd voor medewerkers in woonzorgcentra, kleinschalig wonen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Beschikbaar voor helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en paramedische diensten.

5. Mantelzorg en vrijwilligers


Familie/mantelzorgers in de ouderenzorg zijn op hun eigen wijze betrokken bij het welzijn van hun naasten. Zij kennen vader/moeder het beste. Dat maakt hen terecht kritisch als het gaat over de zorg voor hun naasten. De familie is betrokken bij- en partij in keuzes en beslissingen. Soms lopen de meningen uiteen. De juiste benadering, wederzijdse verwachtingen, communicatie- en informatie-uitwisseling zijn voorwaarde voor een effectieve samenwerking. Deze workshop is voor medewerkers die (in)formeel overleg hebben met de vertegenwoordiger en overige familie, zoals echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

6. Overige zorgtrainingen


  • Methodisch werken
  • Werken met de ABC methodiek
  • Ouderenmishandeling
  • Omgaan met intimiteit en seksualiteit bij ouderen met en zonder dementie
  • Liefdevolle zorg bij het levenseinde
 

7. Wet zorg en dwang (1-1-'20)


Op zoek naar een compacte en praktijkgerichte workshop Wet zorg en dwang? Het doel van de wet; onvrijwillige zorg bij mensen met een beperking zoveel mogelijk voorkomen. De overheid heeft er voor gekozen om van dit jaar een “transitiejaar” te maken. Dat neemt niet weg dat zorgaanbieders moeten werken conform de nieuwe wet. Deze inloop/carrousel workshop wordt in company gegeven.

8. Psychiatrie


Ontwikkeld om zorgmedewerkers praktijkgericht kennis/vaardigheden te bieden over (geronto) psychiatrie. Steeds vaker krijgen medewerkers te maken met cliënten met een complexe zorg-vraag. Niet alleen het aantal mensen met dementie neemt toe, zo ook het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening. Onvoldoende kennis en inzicht in gedrag kan verstrekkende gevolgen hebben. Met deze training rusten we medewerkers uit met kennis en vaardigheden om met zelfvertrouwen aandacht en goede zorg te verlenen.  

9. Zelfsturing en zelflerende organisatie


Wat betekent dat concreet voor jou en je team? Voorheen werkte je met een leidinggevende en nu wordt er van je verwacht keuzes te maken, samen met je team. Vaak na een teamoverleg en consensus. Hoe zorg je dat ook jij gehoord wordt? Verantwoordelijkheid, eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, multidiciplinair werken, resultaatgerichtheid allen onderdeel van een zelfsturend team. Dat vraagt om een andere werkwijze en een goede voorbereiding vooraf met heldere onderlinge afspraken.

10. Ondersteunende diensten


Voor medewerkers die ondersteunend zijn in een verpleeghuis, zorgcentrum of de thuiszorg. Zoals de facilitaire-, of voedingsdienst, huishoudelijke verzorging en woonkamerassistenten.Deze medewerkers hebben geen zorg achtergrond, geen gekwalificeerde of erkende zorgopleiding en verlenen geen directe zorg.  

11. Voor de medewerkers welzijn


Deze training is voor activiteitenbegeleiders, muziektherapeuten en bewegingsbegeleiders. Het doel van deze training; actuele en praktijk-gerichte kennis en vaardigheden aanreiken, vanuit de belevings- en persoonsgerichte be-nadering. Met zelfvertrouwen en kennis van za-ken, gerichte aandacht en activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van ouderen met dementie en/of een psychiatrisch beeld.

12. Introductietraining Klantcontact met kwetsbare ouderen en mensen met dementie


Speciaal ontwikkeld voor klantcontact mede-werkers die regelmatig telefonisch of face to face contact hebben met kwetsbare ouderen. Zoals balie- en callcentermedewerkers, monteurs, onderhoudsmedewerkers, medewerkers van energiebedrijven, woningbouwverenigingen, gemeenten, thuiszorgwinkels enz.


MAATWERK

Een specifieke ontwikkel- of leervraag? We onderzoeken graag samen met u hoe Twiztur een programma kan ontwikkelen toegesneden op de behoefte.

 


Aanbod toegesneden op medewerkers en teams die behoefte hebben aan bijscholing en/of teamontwikkeling.

Train de trainer:  Een aantal van onze trainingen zijn beschikbaar als train de trainer, zo kun je zelf intern workshops verzorgen en zorgen voor de borging van het geleerde.

De zorgvisie is altijd onze paraplu: 
Onze trainingen worden altijd afgestemd op de rol, functie en niveau van het team en de deelnemers. 

Subsidieprogramma's:  Het Twiztur programma en de trainingsmodules sluiten aan op lopende subsidieprogramma’s.

V&VN accreditatie: Voor een aantal trainingen kan een V&VN accreditatie worden aangevraagd.

Na de training

Kun je ons inschakelen voor terugkomdagen, intervisie,  individuele (team)coaching en andere vormen van begeleiding. 

 

Aanbod van trainingen voor zorgteams, ondersteuning en vrijwilligers

ERVAREN TOPTRAINERS EN COACHES


Onze ervaren trainers zijn gespecialiseerd in training en coaching in de ouderenzorg. Zij motiveren en inspireren, sporen aan tot prak-tische toepassing, begeleiden bij het leerproces, stellen de juiste vragen, spreken de taal van de medewerker en zijn de schakel tussen het team en de ‘leiding’.