TWIZTUR HET NIEUWE LEREN VOOR TEAMS

“Met het gekozen perspectief als referentiekader en gids, is de ontwikkelbehoefte van het team  en individuele medewerker leidend.”


 

 

Het team als startpunt 
Medewerkers weten vaak zelf wat ze nodig hebben om als team beter te presteren. Het team krijgt dan ook het vertrouwen en de steun om zelfstandig te handelen. Dit bevordert de intrinsieke motivatie. Gezamenlijk vertalen we de perspectieven naar concrete behoeftes en gedragen haalbare oplossingen. Dat doen we in 8 stappen, waaronder creatieve en narra-tieve sessies en samenwerkingsopdrachten. Het team komt zelf met ideeën, die vervolgens worden getoetst om zo de prioriteiten helder te krijgen. Ieder team is tenslotte anders.


Samen bouwen aan een topteam

Oplossingen/verbeteringen worden direct vertaald naar de werkvloer met een scherp oog voor continuïteit en toekomst-bestendigheid.  De essentie: leren door kennis, oefenen en doen, in de praktijk op de werkplek.

Cyclische werkwijze 
Ons programma kent een vast ritme: overzichtelijk, transparant, haalbaar en meetbaar. Dankzij korte termijn doelen kan er, zo nodig, snel worden bijgestuurd en bijgesteld. Flexibel en wendbaar. 

Een krachtig collectief met een zelflerend vermogen
Na het programma, staat er een sterk team, dat bereid is verder te ontwikkelen, gezamenlijk kan implementeren en bijsturen. 

 

 

Twiztur het nieuwe leren voor zorgprofessionals

Ontwikkeld voor medewerkers in de zorg: de spil waar het om draait.
Het programma Twiztur, sluit aan op de laatste ontwikkelingen op het gebied
van (permanent) leren en ontwikkelen. Dicht op de bal, de medewerkers zelf.
Zij weten als geen ander wat er verbeterd kan worden, hoe het team sterker
gemaakt kan worden en wat er anders kan. 

Leren, handelen en werken vanuit 4 perspectieven
Twiztur werkt met 4 perspectieven. Deze perspectieven helpen behoeften snel
en doeltreffend helder te krijgen en gidsen het team bij de keuze van de oplos-singen. Plaats van handeling is de werkvloer: hier wordt duurzaam en toekomst-bestendig geleerd, ontwikkeld en bijgesteld: ‘Instant learning’.