4. DEMENTIE TRAININGEN EN WORKSHOPS


4.1 Communicatie, benadering en bejegening


4.2 Onbegrepen gedrag


4.3 Somatiek en dementie


4.4 Psychiatrie en dementie


4.5 Basismodule Dementie


4.6 Module dementie voor gevorderen


4.7 De belangrijkste vormen van dementie, kenmerken en gedrag


4.8 Omgaan met intimiteit en seksualiteit bij ouderen met en zonder dementie


4.9 Belevings- en persoonsgericht zorgen en werken


4.10 Omgaan met agressie en agitatie


4.11 Observeren en signaleren voor medewerkers in de thuiszorg. Niveau 1, 2, 3 en 4.


4.12 Maatwerk nodig of een combinatie van modules? Wij denken graag met je mee.