4.7 De belangrijkste vormen van dementie, kenmerken en gedrag