4.8 Intimiteit en seksualiteit bij kwetsbare ouderen en mensen met dementie