9. Trainingen en workshops voor zelfsturende of zelforganiserende teams in de (thuis)zorg


9.1 Het (op)starten van een
zelfsturend/zelforganiserend team 


9.2 Het onderhouden van een
zelfsturend/zelforganiserend team